Regulamin korzystania z wypożyczonego motocykla typu cross.

 1. Korzystać z motocykla mogą osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich korzystanie z motocykla może nastąpić za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
 3. Jeździmy tylko po terenie wyznaczonym przez wynajmującego - zabrania się wyjeżdżania na drogi publiczne!
 4. Nie jeździmy po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Zawsze jeździmy w kasku, ochraniaczach i odpowiednim obuwiu.
 6. Stosujemy się do innych zaleceń właściciela motocykla.
 7. Właściciel motocykla zapewnia że motocykl jest sprawny technicznie i umożliwił najemcy zapoznanie się z jego stanem technicznym.
 8. Najemca zapoznaje się ze stanem technicznym motocykla typu cross i stwierdza, że nie zagraża on jego zdrowiu i życiu.
 9. Najemca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe na motocyklu jednak gdy dojdzie do uszkodzenia z jego winy i motocykl nie będzie nadawał się do dalszej jazdy to zostaje ona zakończona.

Ogólny regulamin korzystania z toru motocrossowego

 1. Tor motocrossowy jest miejscem do trenowania w wybranych dyscyplinach sportów motorowych.
 2. Korzystanie z toru i przebywanie na jego terenie wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia lub życia, w związku z tym osoby przebywające na torze biorą na siebie ryzyko i zrzekają się prawa do roszczeń za powstałe szkody w stosunku do Gospodarza i Właściciela obiektu.
 3. Tor jest udostępniony:
  Od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-21:00 oraz w soboty w godz. 10:00-16.00
  Korzystanie z obiektu w innym terminie jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu do przedstawicieli i otrzymanie zgody.
 4. Tor jest przeznaczony wyłącznie dla motocykli.
 5. Tor jest „Lewoskrętny” - tzn. obowiązuje kierunek jazdy wyłącznie przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą trenować wyłącznie za zgodą prawnego opiekuna i w towarzystwie licencjonowanego trenera.
 7. Przed rozpoczęciem treningu należy przejść pieszo całą trasę toru w celu zapoznania trasy i wykrycia zagrożeń.
 8. Po trasie toru można poruszać się tylko sprawnymi pojazdami, w odpowiednim stroju, w kasku i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 9. Zabrania się trenować pojedynczym osobom bez asysty
 10. Zakaz jazdy poza trasą toru.
 11. Na terenie Parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości jazdy do 10km/h dla wszystkich pojazdów.  
 12. Zakaz jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 13. Zakaz pozostawiania śmieci i innych nieczystości.
 14. Podczas przebywania na torze należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej.
 15. Właściciel toru zastrzega sobie możliwość zamknięcia toru bez podania przyczyny.
 16. Przebywanie na terenie obiektu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Oświadczenie